Krój Pisma

Pismo to podstawowa forma przekazu informacji na znakach drogowych. Krój pisma w sposób zasadniczy determinuje czy dane nam informacje są łatwe czy też trudne do przyswojenia w szybkim czasie. W kontekście dróg szybkiego ruchu, czas przyswajania wiadomości jest jednoznaczny z bezpieczeństwem. Zbyt skomplikowany krój pisma, i zbyt długo zastanawiamy się co dany znak nam mówi. To z kolei powoduje rozproszenie i odwrócenie naszej koncentracji od drogi, co może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.

Dlatego obok logicznej aranżacji informacji, krój pisma jest ważny, wręcz kluczowy w oznakowaniu dróg szybkiego ruchu. Głównym zadaniem kroju pisma jest to, że musi być on łatwy do przyswojenia w następujących sytuacjach:

  • przy dużej szybkości, rzędu 130 km/h
  • z dużej i małej odległości
  • w różnych warunkach atmosferycznych
  • przy różnym oświetleniu

Krój pisma nadający się na oznakowanie dróg musi być bardzo prosty, bez zbędnych dodatków upiększających, mniej więcej tak jak obecny krój pisma używany w Polsce. Właściwy krój pisma musi być podatny na duże zmniejszenie stopy czcionki przy zachowaniu tej samej czytelności. Wyzwanie jest naprawdę duże! Jest więc rzeczą oczywistą, że krój pisma nie jest przypadkowo wybranym aspektem oznakowania lecz przemyślanym, starannie zaprojektowanym i zintegorwanym jego elementem. Oprócz czystej funkcji, krój pisma nadaje znakom ich osobliwy i charakterystyczny wygląd.

'Drogowskaz Classic' bazuje się na kroju pisma obecnie używanym w Polsce (Dz. U. 220.2181) lecz z bardziej uowalnionym wyglądem liter i z subtelnymi korektami optycznymi niektórych liter. Wszystkie te zabiegi miały na celu poprawienie czytelności tekstu z dystansu i gdy stopa litery jest bardzo mała.

W 'Drogowskazie Classic' występują cztery odmiany kroju pisma, po dwie odmiany, odpowiednio, dla tablic z jasnym i ciemnym tłem. Kroje tłuste są używane na tablicach o ciemnym tle, natomiast kroje lekkie są używane na jasnym tle. Różnica pomiędzy krojem lekkim a tłustym wynosi 1/12 grubości litery. Poniższe przykłady ilustrują tylko przypadki białych liter na ciemnym tle, w tym wypadku niebieskim tle, standardowo używanym jako kolor tła na polskich autostradach.

Pismo Normalne

Krój pisma normalnego jest zaprezentowany obok. Jest to tradycyjny krój polski o bardzo geometrycznym wyglądzie, subtelnie uowalniony i odchudzony względem kroju z Dz. U. 220.2181.

Plansza obok porównuje kilka liter kroju tradycyjnego i nowego, zaczerpniętego ze specyfikacji 'Drogowskaz Classic'.

Plik czcionki w formacie TrueType:

Plik udostępniony za zgodą autora.

Pismo Ściągłe

Pismo ściągłe jest nowością w polskim oznakowaniu. Zostało ono wypracowane aby wyjść na przeciw potrzebom zachowania standardowej (tzn. dużej) stopy czcionki w sytuacjach gdy wiersz ma więcej niż około 12 liter lub gdy rozmiar znaku jest ograniczony w przestrzeni poziomej z różnych przyczyn, takich jak wymagana wielkość znaku lub ograniczony koszt instalacji.

W polskim oznakowaniu, tradycyjne podejście w przypadkach wyczerpania poziomego obszaru znaku od lewego do prawego marginesu to pomniejszenie stopy czcionki. Rozwiązanie to nie jest zadawalające, gdyż mniejsza stopa redukuje czytelność znaku.

Krój ściągły jest bardzo estetyczny i ekonomiczny, silnie nawiązuje do tradycyjnego pisma drogowego i pozwala na szersze możliwości zachowania profesjonalnego wyglądu znaków jak i zachowania ogólnej spójności i konsekwencji projektu.

Plik czcionki w formacie TrueType:

Plik udostępniony za zgodą autora.