Zastosowanie

Poniższe plansze przedstawiają kilka przykładów znaków wykonanych według specyfikacji 'Drogowskaz Classic'.
Miłego oglądania.

Zapowiedź Węzła

Nazwa i numer węzła to pierwszy znak w sekwencji 'Drogowskaz Classic', zazwyczaj ulokowany na 3000 m przed pasem wyłączania. Idealnym umieszczeniem tego znaku jest wysięgnik lub bramownica, choć w wersji ekonomicznej znak może być umieszczany przyziemnie na tablicy obok pasa jezdni.

Stylistycznie, znak nawiązuje do często spotykanych rozwiązań europejskich, tym niemniej jednak lico znaku posiada swój odrębny wyraz i wygląd. Informacje umieszczone na znaku są dobrze wyważone wobec siebie i przekazują kierowcom niezbędne dane o zbliżającym się węźle.

Tablica Przeddrogowskazowa

Dla przeciętnego, nieskomplikowanego węzła typu A/DK lub A/DW tablica przeddrogowskazowa jest popularnym rozwiązaniem, na którym podaje się następujące informacje:

  • symboliczny schemat węzła
  • odleglość do następnego węzła (1500/500 m)
  • numer węzła
  • numery szlaków drogowych
  • do czterech miejscowości docelowych
  • do dwóch miejscowości kierunkowych

Na bardziej skomplikowanych węzłach typu koniczyna, schemat węzła odzwierciedla faktyczny lecz uproszczony układ jezdni.

Według specyfikacji 'Drogowskaz Classic', tablice przeddrogowskazowe są używane gdy główna droga posiada tylko dwa pasy ruchu. W przypadku większej ilości pasów ruchu, 'Classic' przewiduje tylko rozwiązania z drogowskazami tablicowymi, umieszczonymi na bramownicach, tak jak w przykładach poniżej.

Drogowskaz Tablicowy

Przykład z drogowskazem tablicowym ulokowanym 500 m przed pasem wyłączania.

Pomimo tego, że w tym miejscu powinna być tablica przeddrogowskazowa, gdyż są tutaj tylko dwie jezdnie, z powodu bliskiego umieszczenia ekranów dźwiękochłonnych względem pasa awaryjnego, optymalnym rozwiązaniem jest drogowskaz tablicowy zamontowany na bramownicy. Zielona tablica jest obowiązkowo umieszczona nad pasem awaryjnym z dopiskiem '500 m', co jasno oznajmia, że zjazd pojawi się dopiero za kilkaset metrów. Rozwiązanie to jest wizualnie estetyczne i przejrzyste, a zarazem w sposób najbradziej naturalny rozdziela informacje, które powinne być zgrupowane.

Według specyfikacji 'Drogowskaz Classic', drogowskazy tablicowe muszą być wykonane w tym samym rozmiarze pionowym, bez względu na różnicę w ilości wierszy na prawej i lewej tablicy.

Pas Wyłączania

Początek pasa wyłączania, czyli około 100 m przed faktycznym odbiciem od autostrady, jest oznakowany drogowskazem tablicowym. Jest to odstępstwo od tradycji, według której początek pasa wyłączania jest zazwyczaj oznakowany tablicą E-2c z boku jezdni. Chociaż w 'Classicu' występuje możliwość stosowania tablic z boku jezdni, preferowanym pośrednim rozwiązaniem jest wersja ekonomiczna tego znaku, czyli zielona tablica umieszczona na wysięgniku.

Informacje umieszczone na tablicy niebieskiej i zielonej to konsekwentna powtórka informacji z poprzednich znaków.

Znak Potwierdzający

Na samym końcu pasa wyłączania znajduje się znak potwierdzający, który jest dobrym przykładem modułowości 'Classica'.

Znak potwierdzający w formie przedstawionej obok jest efektownym lecz drogim rozwiązaniem dla wielu węzłów. Dlatego zaleca się stostowanie znaku potwierdzającego w sposób, który wychodzi na przeciw rzeczywistym wymaganiom sytuacji lokalnej. W formie ekonomicznej, znak potwierdzający może składać się tylko z tablicy zielonej i może być umieszczony tuż przy ziemi lub pojedyńczo na wysięgniku.

Przy bardziej skomplikowanych węzłach zaleca się stostowanie obu modułów, czyli niebieskiej i zielonej tablicy, tak jak na zdjęciu obok.

Tablica Szlaku Drogowego

Tablica szlaku drogowego jest zaprojektowana bez radykalnych zmian względem obecnego szablonu E-14a. Większość zmian ma charakter kosmetyczny i polega głównie na stylistycznym ujednoliceniu tego znaku z resztą rozwiązań w zestawie 'Drogowskaz Classic'. Znaczącymi zmianami są jedynie następujace szczegóły:

  • odległość do i nazwę własną następnego węzła
  • użycie autentycznych ikon dróg państw sąsiednich

Numer, nazwę własną i dystans do następnego węzła podaje się na pierwszym planie, po czym podaje się miejscowości kierunkowe w szyku od najbliższej do najdalszej. Pod kreską podaje się znaczące miasta pośrednio skomunikowane z daną drogą, włącznie z miastami położonymi poza granicami kraju.

Według specyfikacji 'Drogowskaz Classic', na tablicach szlaku drogowego nie podaje się odległości do przejść granicznych w głębi kraju lecz tylko za ostatnim węzłem na terenie Polski.

Trzy Pasy Ruchu

Przykład ilustrujący początek pasa wyłączania w sytuacji gdzie występują trzy pasy ruchu na głównej jezdni.

'Drogowskaz Classic' wymaga aby każdy pas ruchu był jasno oznakowany, używając standardowych szablonów aranżacji informacji, zapisanych w specyfikacji. Zastosowanie konwencji 'Classica' w przypadku czterech lub więcej pasów jest równie proste.

Indywidualne Oznakowanie Pasów Ruchu

Przykład złożonego węzła, na którym optymalnym rozwiązaniem projektowym jest indywidualne oznakowanie każdego pasa ruchu.

Z takim wymaganiem 'Classic' radzi sobie wyjątkowo łatwo, jednocześnie nie tracąc nic na przejrzystości, czytelności lub walorach estetycznych.

Dokument

Odnośnik do dokumentu PDF z powyższymi przykładami jest podany poniżej. Plik posiada około 2,2MB.