Geneza Projektu

Dokument specyfikacji był omawiany na przestrzeni kilku miesięcy przez grupę ludzi, którzy byli zainteresowani polepszeniem obecnego stanu oznakowania autostrad i dróg ekspresowych. Aktualne szablony znaków dróg szybkiego ruchu są bazowane w dużej mierze na wzorach znaków dróg krajowych rodem z lat 1970-tych i 1980-tych, a ich wygląd, estetyka i aranżacja informacji nie są najlepiej przystosowane do wymogów szybkiego ruchu. Nie pomaga też rozporządzenie (Dz. U. 220.2181), które nie podaje zbyt wielu przykładów dobrej i/lub wymaganej praktyki oznakowania dróg szybkiego ruchu.

Dziś, kiedy autostrady są już namacalną rzeczywistością, a sieć dróg klasy A i S rozwija się prężnie i dynamicznie, istnieje potrzeba zastanowienia się czy wzory znaków wpisane w Dziennik Ustaw nadal spełniają swoją rolę. W naszej opinii zdecydowanie nie, a obecna sytuacja wymaga co najmniej ponownego rozpatrzenia i wyjścia na przeciw nowym wyzwaniom i problemom wynikającym z posiadania dróg wysokiej jakości.

Stąd też powstał projekt 'Drogowskaz Classic', którego celem było przedyskutowanie obecnej sytuacji, wyłonienie lepszych rozwiązań i spisanie wyników w jeden dokument dyskusyjny. Rezultat naszych deliberacji, jak Państwo mogą sami doświadczyć, jest bardzo zadawalający i warty dalszej kontynuacji oraz przekształcenia w formalny projekt sponsorowany przez GDDKiA. Jesteśmy bardzo dumni z tego co osiągnęliśmy mając do dyspozycji małe środki finansowe i tylko podstawową infrastrukturę i wsparcie techniczne.

Czym Jest Classic?

'Drogowskaz Classic' jest przede wszystkim ewolucją raczej niż rewolucją. Głównym zadaniem zespołu było to, aby nie zmieniać zbyt wiele aspektów obecnego oznakowania lecz dopasować i podciągnać nowe rozwiązania do sprawdzonych praktyk stosowanych w krajach o wysokiej kulturze drogowej, bacznie patrząc i wzorując się na naszych najbliższych sąsiadach w Czechach i Niemczech. Stąd też nazwa projektu - 'Drogowskaz Classic' - co odzwierciedla i podkreśla fundamenty projektu w chlubnej polskiej tradycyji, z zawartościa zaprezentowaną w nowej, ulepszonej i zmodernizowanej szacie.

Dlatego takie elementy oznakowania jak:

 • generalny zakres podawanych informacji
 • kolorystyka, czyli, niebieska dla autostrad i zielona dla pozostałych dróg
 • fizyczna lokalizacja znaków
 • sekwencja podawanych informacji

nie uległy żadnym zmianom bowiem w naszej opinii nie było takiej potrzeby, gdyż obecny system zdaje swój egzamin adekwatnie.

Natomiast takie elementy oznakowania jak:

 • aranżacja informacji
 • estetyka
 • krój pisma
 • nowe, śmielsze i wyraźniejsze symbole graficzne
 • numeracja i nazewnictwo węzłów
 • niektóre zasady determinujące umieszczanie i konstrukcję znaków
 • szablony sytuacyjne

przeszły generalną korektę i zostały wkomponowane w projekt.

Efektem naszej pracy jest specyfikacja nowego oznakowania, która jest spokojnym lecz zdeterminowanym i pozytywnym krokiem do przodu. Na tym etapie projektu, specyfikacja posiada status dokumentu dyskusyjnego, który jest tylko pierwszym krokiem na długiej drodze do finalnej implementacji. Niestety, z powodu poważnych kosztów związanych z przekształceniem specyfikacji w rzeczywistość, dalsze prowadzenie projektu będzie możliwe tylko z pomocą i bezpośrednim wsparciem GDDKiA, czego sobie i Państwu szczerze życzymy.

Specyfikacja

Odnośnik do dokumentu ze specyfikacją jest podany poniżej. Plik posiada około 11MB i jest aktualizowany kilka razy w roku.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce 28 grudnia 2017.

Życzymy miłej lektury.