Anatomia Węzła

W specyfikacji 'Drogowskaz Classic' podstawowy węzeł składa się z następujących modułów:

 • moduł 1 - numer i nazwa węzła (-3000m)
 • moduł 2 - schemat węzła/naprowadzanie (-1500m)
 • moduł 3 - schemat węzła/naprowadzanie (-500m)
 • moduł 4 - początek pasa wyłączania (0m)
 • moduł 5 - znak potwierdzający (nos wyspy zjazdu)
 • moduł 6 - tablica szlaku drogowego (+300 m)

W powyższym kontekście 'naprowadzanie' znaczy naprowadzanie na pasy ruchu poprzez drogowskazy tablicowe umieszczone na wysięgnikach lub bramownicach.
Pomiędzy modułami 3 i 4 stoją znaki F14a-c, które są zaprojektowane według wzorów zaprezentowanych w specyfikacji. Inne znaki sytuacyjne w obejściu węzła (np. U4, A6d, A7 itd) pozostają bez zmian, jak przewiduje Dz. U. 220.2181.
Rozróżniamy następujące typy węzłów, każdy z których ma swój oddzielny symbol graficzny:

 • węzeł autostrady z drogami jednojezdniowymi
 • węzeł autostrady z autostradą lub drogą wielojezdniową

Wszystkie typy węzłów w 'Classicu' mają tę samą sekwencję oznakowania. Główna różnica leży w szczegółach wybranych rozwiązań takich jak użycie bramownic zamiast tablic z boku drogi lub ominięcie niektórych znaków w celu polepszenia czytelności przekazywanych informacji lub obniżenia kosztów oznakowania węzła.

Modułowość!

System oznakowania 'Drogowskaz Classic' jest rozwiązaniem modułowym, w którym każdy z modułów ma swoje podzespoły, które mogą być dowolnie manipulowane w celu osiągnięcia optymalnego przekazu informacji dla kierowców. W niektórych sytuacjach moduły mogą być zamieniane aby zaspokoić potrzeby wynikające z warunków lokalnych. Na przykład, na skomplikowanych węzłach typu koniczyna, stosowanie modułów 2 i 3 jest nieoptymalne, i w zamian wskazuje się użycie bramownic, tzn. modułu 4, z doborem odpowiednich podzespołów, które są zaprezentowane w rozdziale 6 specyfikacji.

Cechy Oznakowania

Główne cechy filozofii 'Drogowskaz Classic' to:

 • jednolitość - te same sytuacje są oznakowane w ten sam sposób
 • prostota i czytelność – proste, sprawdzone, uniwersalne symbole graficzne i aranżacja informacji
 • estetyka - znaczne ulepszenie i uporządkowanie obecnie obowiązujących wzorów
 • klasyczne nawiązanie do rozwiązań obecnie stosowanych w Polsce
 • giętkość w rozszerzaniu systemu oznakowania
 • standardowe rozmiary znaków i tablic
 • wymóg jasnego oznakowania każdego pasa ruchu
 • standardowy krój pisma w opcji normalnej i ściągłej

Wizualizacja

Według specyfikacji 'Drogowskaz Classic', węzeł w podstawowym wydaniu jest oznakowany jak na planszy poniżej:

Więcej szczegółów na temat innych wariantów oznakowania można przeczytać w specyfikacji.